- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

قانون گذاری برای هوش مصنوعی در انتخابات

ارسال نظر

نظرات

نظر شما