- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مراحل و فرآیند برگزاری مناقصه بر اساس ماده 9 قانون برگزاری مناقصات

مراحل و فرآیند برگزاری مناقصه بر اساس ماده 9 قانون برگزاری مناقصات تعیین می گردد.

بسیج قوه مقننه به مناسبت هفته بسیج و روز مجلس برگزار می نماید: سلسله نشست های علمی قانونگذاری و نظارت(بصورت مجازی)

بسیج قوه مقننه به مناسبت هفته بسیج و روز مجلس برگزار می نماید: سلسله نشست های علمی قانونگذاری و نظارت(بصورت مجازی)

قواعد برگزاری مناقصات دولتی

الزام به برگزاری مناقصه دستگاه های اجرایی طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی، ماده 20 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه، جهت تامین و خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود مکلف به برگزاری مناقصه هستند.

فراخوان دریافت مقاله برای فصلنامه علمی «دولت و حقوق»

فصلنامه علمی «دولت و حقوق» با صاحب امتیازی حقوقی رییس جمهور منتشر می شود.

کرسی علمی ترویجی «تحلیل حقوقی بزه پولشویی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد

این نشست با همکاری معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور- خانه ملی قانون اساسی و موسسه تحقیقات علوم و جرم شناسی دانشگاه تهران روز سه شنبه 23 آبان ماه 1402 در سالن دکتر درودیان دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد.

حقوق شهروندی

آموزشی

حقوق

مبارزه با فساد

قوانین آپارتمان نشینی

تصاویر خبری

کلیپ های تصویری