- سه شنبه 4 مهر 1402
September 26, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

معاون آموزش، تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور در برنامه صبح به خیر ایران شبکه یک

شبکه یک | برنامه «صبح‌به‌خیر ایران» معاون آموزش، تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور: ساماندهی و توانمندسازی واحدهای حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی کشور در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور است

گزارش همایش آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی

اولین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در تاریخ سه شنبه 24 مرداد 1402 در مجموعه فرهنگی هنری تلاش و با حضور وزیر دادگستری، معاون اول رئیس جمهور ،معاون حقوقی رئیس جمهور و با حضور بیش از 300 نفر از مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی برگزار شد.

گزارش تصویری همایش آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی

اولین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در تاریخ سه شنبه 24 مرداد 1402 در مجموعه فرهنگی هنری تلاش و با حضور وزیر دادگستری، معاون اول رئیس جمهور ،معاون حقوقی رئیس جمهور و با حضور بیش از 300 نفر از مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی برگزار شد.

فصلنامه «دولت و حقوق» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه تخصصی «دولت و حقوق» (تابستان 1402) به صاحب امتیازی معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر شد.

بروشور معرفی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس جمهور

بروشور معرفی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس جمهور

حقوق شهروندی

 • حفظ حقوق شهروندان در مراحل دادرسی

  ✅ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (مثل نیروی انتظامی) و سایر اشخاصی که در فرایند دا ...

اقتصادی

فرهنگی

 • سرپرستی کودک بی‌سرپرست چگونه است؟

  ✅ زن و شوهری که ۵ سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته و حداقل یکی از آنان بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد، اما صاحب فرزند نشده باشند می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست را به عهده بگیرند.

آموزشی

 • معاینه محلی در امور کیفری

  ✅ در امور کیفری هرگاه برای کشف واقعه و روشن شدن موضوع، معاینه محل ضرورت پیدا کند و یا متهم و یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات یا معاینه محلی میکند. ✅ معاینه محلی جز در مواقع ضرورت با ...

حقوق

 • حفظ حقوق شهروندان در مراحل دادرسی

  ✅ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (مثل نیروی انتظامی) و سایر اشخاصی که در فرایند دا ...

مبارزه با فساد

قوانین آپارتمان نشینی

تصاویر خبری

کلیپ های تصویری