- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

سخنرانی معاون حقوقی رئیس جمهور در افتتاحیه همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما