- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

سوزاندن پسماند در محیط‌ آزاد یا در پسماندسوزهای غیراستاندارد، جرم استسوزاندن پسماند در محیط‌ آزاد یا در پسماندسوزهای غیراستاندارد، جرم است      

آیا می‌دانید...
👈 سوزاندن پسماند در محیط‌ آزاد یا در پسماندسوزهای غیراستاندارد، جرم است.
👈 همچنین خودروهایی که پسماندها را در معابر عمومی، شهری و بین‌شهری تخلیه کنند به ۱۰ هفته توقیف محکوم می‌شوند.
👈 تعریف پسماند: مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده، زائد تلقی می‌شود که به پنج دسته تقسیم می‌گردد:
- پسماندهای عادی، مانند زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی؛
- پسماندهای پزشکی، مانند پسماندهای عفونی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی؛
- پسماندهای کشاورزی، مانند فضولات و لاشه دام و طیور و محصولات کشاورزی فاسد؛
- پسماندهای صنعتی، مانند پسماندهای صنایع گاز، نفت و پتروشیمی؛
- پسماندهای ویژه، مانند پسماندهای سمی و قابل انفجار.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط