- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

سازمان های مردم نهاد حافظ محیط زیست می توانند نسبت به تخریب محیط زیست اعلام جرم کنندسازمان های مردم نهاد حافظ محیط زیست می توانند نسبت به تخریب محیط زیست اعلام جرم کنند      

✅ سازمان‌های مردم‌نهادی (NGO) که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط‌زیست، منابع طبیعی، حقوق عامه و حقوق شهروندی است، می‌توانند در مواردی که «جرمی» در هر یک از این زمینه‌ها ارتکاب یابد، به مراجع قضایی مانند دادسرا اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.
👈 همچنین این سازمان‌ها می‌توانند نسبت به «تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه» مقامات و مراجع دولتی که متضمن نقض حقوق عمومی در هر یک از موضوعات فوق باشد، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نمایند و حق تجدیدنظرخواهی از آرای این مرجع را نیز دارند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط