- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

چه زمانی شخص ثالث می تواند به رای دادگاه اعتراض کند؟چه زمانی شخص ثالث می تواند به رای دادگاه اعتراض کند؟      

آیا می‌دانید...
👈 هرگاه رأی صادره توسط دادگاه، به حقوق یک شخص ثالث، خللی وارد آورد، شخص ثالث می‌تواند نسبت به این رأی اعتراض کند.
👈 در این خصوص: اولاً مرجع رسیدگی‌کننده مرجع صدور رأی خواهد بود؛ ثانیاً شخص ثالث باید طرفین رأی مورد اعتراض را به‌عنوان خوانده دعوا قرار دهد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط