- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

تعیین تکلیف پیش فروش ساختمان در برابر کندی یا عدم پیشرفت ساخت و سازتعیین تکلیف پیش فروش ساختمان در برابر کندی یا عدم پیشرفت ساخت و ساز      

✅ آیا می‌دانید...
👈 براساس قانون پیش‌فروش ساختمان؛ در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد، پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید.
👈 مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین، ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه کند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط