- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

جرم انگاری ایجاد آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه یا صنایع و کشاورزی



جرم انگاری ایجاد آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه یا صنایع و کشاورزی      

✅ آیا می‌دانید...
👈 ایجاد هر گونه آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه موتوری (مانند خودروها) و غیرموتوری، صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی، تخلف یا جرم بوده و دارای مجازات یا جریمه نقدی است.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط