- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

انواع ارجاع درخواست به کارشناس رسمی دادگستریانواع ارجاع درخواست به کارشناس رسمی دادگستری      

آیا می‌دانید...
👈 براساس ماده (257) قانون آیین دادرسی مدنی، در محاکم دادگستری، دو راه برای ارجاع امر به کارشناس رسمی پیش‌بینی شده است:
1- ارجاع رأساً توسط دادگاه؛
2- ارجاع به درخواست هریک از طرفین دعوا.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط