- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم محسوب شده و مجازات حبس داردهر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم محسوب شده و مجازات حبس دارد      

آیا می‌دانید...
👈 هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم محسوب شده و مجازات حبس دارد.
👈 مصادیق اقدامات تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی عبارتند از:
آلوده‌کردن آب آشامیدنی؛
توزیع آب آشامیدنی آلوده؛
دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی؛
ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها؛
ریختن زباله در خیابان‌ها؛
کشتار غیرمجاز دام؛
استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط