- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا می‌دانید دولت و شهرداری ها مکلفند فضای سبز شهرها و حریم بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها را ایجاد نمایندآیا می‌دانید دولت و شهرداری ها مکلفند فضای سبز شهرها و حریم بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها را ایجاد نمایند      

👈 در راستای مقابله با بیابان‌زایی، تولید گردوغبار و آلودگی هوا، دولت و شهرداری‌ها مکلفند سرانه فضای سبز شهرهای بالای پنجاه هزار نفر را حداقل به پانزده متر مربع برسانند و حریم سبز بزرگراه‌ها و و کمربند سبز شهرها و روستاها را ایجاد نمایند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط