- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

حقوق عامه و حقوق شهروندی در بیانات شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیحقوق عامه و حقوق شهروندی در بیانات شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی      

1- بیانات در نشست فصلی شورای عالی قضایی
2- بیانات در نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
3- بیانات در نشست هم اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان
4- بیانات در نشست فصلی شورای عالی قضایی
5- بیانات در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها
6- بیانات در جلسه شورای اداری استان گیلان
7- بیانات در نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی
8- بیانات در جمع شرکت کنندگان در جشنواره بین المللی رسانه خورشید
9- بیانات در دومین همایش مسوولیت اجرای قانون اساسی
10- دستور در جلسه نظارت ستادی از معاونت حقوقی رییس جمهور


دریافت داده نمای حقوق عامه و حقوق شهروندی در بیانات شهید آیت الله رئیسی

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط