- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مالکینی که بیش از نصف مساحت اختصاصی آپارتمان را داشته باشند حق رای خواهند داشتمالکینی که بیش از نصف مساحت اختصاصی آپارتمان را داشته باشند حق رای خواهند داشت      

براساس قانون تملک آپارتمان‌ها؛ چنانچه قراردادی بین مالکان یک ساختمان وجود نداشته باشد، کلیه تصمیمات در خصوص اداره امور مربوط به قسمت‌های مشترک، با اکثریت آرای مالکانی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط