- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

برگزاری کارگاه آموزشی «الزامات تحلیل نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در راستای مبارزه با فساد»برگزاری کارگاه آموزشی «الزامات تحلیل نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در راستای مبارزه با فساد»      

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:
برگزاری کارگاه آموزشی «الزامات تحلیل نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در راستای مبارزه با فساد»

اصول و بایسته های کارشناسی صحیح، عادلانه و فناورانه در فرآیند دادرسی؛ با تأکید بر دعاوی املاک و اراضی

زمان: 30 خرداد ماه 1403
مکان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، طبقه سوم، سالن اجتماعات مرحوم دکتر ادیبی


دانلود پوستر کارگاه آموزشی مبارزه با فساد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط