- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

داده‌نما با موضوع نظام مسایل حقوق شهروندی در ایرانداده‌نما با موضوع نظام مسایل حقوق شهروندی در ایران      

حقوق شهروندی، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی اعم از بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... را شامل می‌شود. این اداره کل در راستای آموزش مصادیق حقوق شهروندی در ابعاد مذکور، کتابچه و داده‌نمای حقوق شهروندی را منتشر کرده است.


دریافت فایل نظام مسائل حقوق شهروندی

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط