- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا می دانید سهل انگاری در نگهداری اموال دولتی تخلف اداری است؟آیا می دانید سهل انگاری در نگهداری اموال دولتی تخلف اداری است؟      

صِرف اِهمال (سهل انگاری) در حفظ و نگهداری اموال دولتی - فارغ از اینکه منجر به خسارت به این اموال شود یا نشود - تخلف اداری محسوب شده و فرد متخلف در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، به تنبیه اداری محکوم خواهد شد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط