- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

الزام ماده ۴ قانون تامین اجتماعی به کارفرما برای بیمه نمودن کارگرالزام ماده ۴ قانون تامین اجتماعی به کارفرما برای بیمه نمودن کارگر      

بر اساس ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و مقررات قانون کار، از جمله تکالیف کارفرما بیمه نمودن کارگران است.
قابل ذکر است در فرض بروز اختلاف بیمه‌ای بین کارگر و کرفرما؛ هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار، صالح به رسیدگی هستند. بنابراین هرگاه در پرداخت میزان بیمه اختلافی شکل گرفت، فرد معترض می‌تواند به اداره کار محل مراجعه و اقدام به طرح دعوا در هیات تشخیص نماید.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط