- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

اگر فردی بازداشت شود اما بعد بی‌گناهی او ثابت شده و تبرئه شود، آیا می‌تواند مطالبه خسارت کند؟اگر فردی بازداشت شود اما بعد بی‌گناهی او ثابت شده و تبرئه شود، آیا می‌تواند مطالبه خسارت کند؟      

🔸 مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین آیین‌نامه مربوطه؛ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند از دولت مطالبه خسارت ایام بازداشت خود را بکنند.
🔸 در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون استانی جبران خسارت بازداشت وجود دارد که معمولا محل آن در ساختمان دادگستری مرکز استان است. موضوع باید کتبا ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی به این کمیسیون منعکس شود. توجه بشود لازم است مدارک دستگیری و سپس برائت یا منع تعقیب نیز پیوست شود. کمیسیون موضوع را رسیدگی و میزان خسارت را مشخص می‌کند. در صورت رد درخواست شخص می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت اعلام کند.
🔸 در دادگستری صندوقی برای پرداخت این خسارت‌ها وجود دارد که نهایتا این صندوق خسارت را پرداخت خواهد کرد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط