- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا مستاجر می‌تواند تعمیراتی در ملک انجام دهد و هزینه‌های آن را از مالک بگیرد؟آیا مستاجر می‌تواند تعمیراتی در ملک انجام دهد و هزینه‌های آن را از مالک بگیرد؟      

✅ اگر مستاجر بدون اجازه مالک، تعمیراتی که برای استفاده مطلوب‌تر از ملک باشد انجام بدهد، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. البته این تعمیرات بنا به عرف می‌تواند متفاوت باشد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط