- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

رعایت شرایط فروش ملک با مستاجر ساکن آنرعایت شرایط فروش ملک با مستاجر ساکن آن      

🔸 توافق بین خریدار و فروشنده، تعهد فروشنده را نسبت به پرداخت مبلغ رهن به مستاجر از بین نمی‌برد؛ یعنی در زمانی که قرارداد اجاره به اتمام رسید، مستاجر می‌تواند به مالک قبلی مراجعه و مبلغ ودیعه (رهن) را تقاضا کند.
🔸 برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکل، در زمان نگارش مبایعه‌نامه، مستاجر نیز باید مبایعه‌نامه بین مالکین قبلی (فروشنده) و جدید (خریدار) را امضا و موافقت نماید که تعهد پرداخت (رهن) برعهده مالک جدید خواهد بود و برای مطالبه مبلغ رهن به مالک قبلی مراجعه نکند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط