- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا طبقه همکف هم باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کند؟آیا طبقه همکف هم باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کند؟      

✅ مالک طبقه اول همانند مابقی مالکین باید هزینه‌های تعمیر و نگهداری آسانسور را پرداخت کند، حتی اگه از آن استفاده نکند.
✅ در کل طبق قانون، پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط