- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

پیامک شکایت علیه شماپیامک شکایت علیه شما      

🔸 هر پیامک دریافتی از شماره‌های شخصی و یا پیام‌رسان‌های موبایلی با موضوع شکایت علیه شما به قصد کلاهبرداری و سرقت از حساب شماست.
🔸 پیامک‌های قوه قضائیه فقط با سرشماره غیرعددی ADLIRAN ارسال می‌شوند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط