- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

فراخوان دریافت مقاله «الزامات قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی»فراخوان دریافت مقاله «الزامات قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی»      

http://lri.ir/fa/News/1369/1403-01-01/فراخوان-دریافت-مقاله-الزامات-قانون-گذاری-در-حوزه-هوش-مصنوعی


فراخوان دریافت مقاله
فصلنامه علمی «دولت و حقوق» در نظر دارد شماره آتی خود(بهار 1403) را با محوریت «الزامات قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی» منتشر نماید.

از اساتید محترم، دانشجویان گرامی و عموم پژوهشگران دعوت می شود مقالات پژوهشی خود را تا پایان فروردین ماه 1403 در محورهای پیشنهادی زیر ارسال فرمایند:
مسئولیت مدنی هوش مصنوعی زاینده
مسئولیت مدنی توسعه دهندگان و ارایه دهندگان هوش مصنوعی
مسئولیت حقوقی و سازکار حقوقی جلوگیری از تبعیض الگوریتمی
مسئولیت حقوقی ناشی از جعل عمیق
ارزیابی و مدیریت حقوقی مخاطرات اخلاقی، فرهنگ و اجتماعی هوش مصنوعی
ارزیابی و مدیریت حقوقی مخاطرات نظامی هوش مصنوعی
ارزیابی و مدیریت حقوقی مخاطرات حوزه سلامت و درمان هوش مصنوعی
حمایت های حقوقی از زیست بوم هوش مصنوعی
الزامات حقوقی دسترسی به داده در هوش مصنوعی
الزامات حقوقی پردازش داده در هوش مصنوعی
الزامات هنجاری و نهادی تنظیم گری هوش مصنوعی
لازم است مقالات ارسالی، با رعایت ملاحظات نظام حقوقی ایران، جنبه تطبیقی نیز داشته باشند.

سامانه فصلنامه: https://qgl.lri.ir
شماره تماس: 02166475233

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط