- دوشنبه 28 خرداد 1403
June 17, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مجازات استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز چیست؟مجازات استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز چیست؟      

✅ مطابق قانون مجازات استفاده‌ کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز؛ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
🔸درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی.
🔸در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند فوق و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط