- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

تخلف در شوراهای حل اختلافتخلف در شوراهای حل اختلاف      

✅ مطابق قانون شوراهای حل اختلاف؛ چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، اقدام به اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود کنند، تخلف محسوب می‌شود.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط