- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

انصراف از رسیدگی در شورای حل اختلافانصراف از رسیدگی در شورای حل اختلاف      

مطابق قانون شوراهای حل اختلاف؛ در صورتی که رسیدگی در شورا با درخواست یکی از طرفین صورت گرفته باشد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط