- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

فراخوان دریافت مقاله برای فصلنامه علمی «دولت و حقوق»فراخوان دریافت مقاله برای فصلنامه علمی «دولت و حقوق»      

فصلنامه علمی «دولت و حقوق» با صاحب امتیازی حقوقی رییس جمهور منتشر می شود.


این فصلنامه از اساتید محترم، دانشجویان گرامی، کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و عموم پژوهشگران ارجمند جهت ارسال مقالات در محورهای پیشنهادی ذیل دعوت به عمل می آورد:
• ارتقای دانش حقوقی کارشناسان، مدیران و کارگزاران حقوقی دولت
• کمک به دانش محور شدن عملکرد سازمان حقوقی دولت
• ایجاد انسجام و هماهنگی در سازمان حقوقی دولت و ترویج وحدت رویه حقوقی در عملکرد دستگاه های اجرایی
• انعکاس مسائل، مشکلات و نیازهای حقوقی دستگاه های اجرایی کشور به محافل دانشگاهی برای معطوف کردن توجه استادان و پژوهشگران حقوقی به این مشکلات و مسائل
• انعکاس نظرها، تحلیل ها و نقدهای علمی جامعه دانشگاهی از تصمیمات و اقدامات سازمان حقوقی دولت با هدف ارتقای عملکرد دستگاه های اجرایی
• تلاش برای تقریب محافل دانشگاهی و سازمان حقوقی دولت از طریق همکاری های مشترک در جهت حل معضلات حقوقی دولت
• ارائه راهکارهای حقوقی مناسب برای دستگاه های اجرایی در جهت رفع موانع و مشکلات جاری دولت
• استفاده از تجربیات علمی و عملی صاحب نظران، مدیران و کارشناسان حقوقی

تارنمای فصلنامه: https://qgl.lri.ir
شماره تماس: 66475233 - 021

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط