- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آرای قابل تجدیدنظر در دادگاه صلحآرای قابل تجدیدنظر در دادگاه صلح      

✅ مطابق قانون جدید شوراهای حل اختلاف؛ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) در صلاحیت دادگاه صلح است.
✅ درصورتی که خواسته دعوی طرح شده در دادگاه صلح بیشتر از پنجاه میلیون تومان باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را دارد و اگر خواسته تا مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد آرای دادگاه صلح، قطعی است و قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط