- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ایدسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای      

✅ مطابق قانون مجازات اسلامی؛ هرکس به طور غیرمجاز به اطلاعات یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس یا جزای نقدی و یا به هردو مجازات محکوم خواهد شد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط