- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

برگزاری نخستین همایش ملی اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامیبرگزاری نخستین همایش ملی اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی      

پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می کند:
نخستین همایش ملی اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی


محورهای همایش:
قوه قضائیه؛ تحول، تعالی و شکل گیری دستگاه قضای اسلامی
قوه قضائیه؛ عدالت پژوهی، استقرار و گسترش عدالت
قوه قضائیه؛ لوایح قضائی و قانون گرایی
قوه قضائیه؛ ارتقاء اقتدار، سلامت و کارآمدی
قوه قضائیه؛ مردمی بودن و مرجعیت تظلم خواهی مردم
قوه قضائیه؛ احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، احساس آرامش و ارتقاء امنیت
قوه قضائیه؛ ارتقاء کیفیت و کمیت علمی و عملی امر قضاوت
قوه قضائیه؛ قاضی و قضاوت در تراز قضای اسلامی
قوه قضائیه؛ تصویرسازی هنری و اعتمادسازی عمومی
قوه قضائیه؛ پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت مجرمان
قوه قضائیه؛ مبارزه فراگیر با فساد
قوه قضائیه؛ نقش آفرینی فعال در حقوق بشر اسلامی و قضایای بین المللی
قوه قضائیه؛ اهتمام به اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی ابلاغی
قوه قضائیه؛ تدابیر قضائی و نواندیشی ها

مهلت ارسال چکیده مقاله: 20 آبان ماه 1402
مهلت ارسال مقاله و آثار علمی: 20 دی ماه 1402
زمان برگزاری نشست های تخصصی، کرسی های ترویجی و نظریه پردازی: مهرماه تا دی ماه 1402
زمان برگزاری اجلاسیه های منطقه ای: هفته پژوهش
زمان برگزاری همایش: بهمن 1402
نشانی دبیرخانه پژوهش: پژوهشکده قوه قضائیه

دریافت مقالات از طریق سامانه مجله حقوقی دادگستری به نشانی: https://www.jlj.ir 
رعایت شیوه نامه نگارش مجله الزامی است.
اطلاعات بیشتر در پیام رسان ها با شناسه: @andisheha_rahbari_1402

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط