- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا قبل از تکمیل پروژه پیش فروش شده، امکان صدور سند رسمی برای پیش خریدار وجود دارد یا خیر؟آیا قبل از تکمیل پروژه پیش فروش شده، امکان صدور سند رسمی برای پیش خریدار وجود دارد یا خیر؟      

✅ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ‌ناظر ساختمان مبنی ‌بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10%» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط