- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

کاهش ساعت کاری مادران شاغل دارای شرایط خاص



کاهش ساعت کاری مادران شاغل دارای شرایط خاص      

✅️ بر اساس قانون، مادرانی که فرزندی با معلولیت شدید یا فرزندی کمتر از شش سال دارند، می‌توانند به جای ۴۴ ساعت در هفته ۳۶ ساعت کار کنند ولی حقوق و مزایای ۴۴ ساعت را به طور کامل دریافت نمایند.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط