- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

هزینه نگهداری حیاط یا بالکن با چه کسی است؟هزینه نگهداری حیاط یا بالکن با چه کسی است؟      

✅ مطابق قانون تملک آپارتمانها؛ اگر حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط