- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

پرداخت اقساط در قراردادهای پیش فروش ساختمانپرداخت اقساط در قراردادهای پیش فروش ساختمان      

✅ مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها؛ در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط