- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

برگزاری سلسله دوره‌های آموزشی استانی برای مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجراییبرگزاری سلسله دوره‌های آموزشی استانی برای مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی      

چهارمین دوره آموزش‌های استانی مدیران دستگاه‌های اجرایی (فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران کل و...) و کارشناسان حقوقی، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ دهم و یازدهم آبان ماه ۱۴۰۲، در محل استانداری خوزستان برگزار شد.


 در این دوره 8ساعته که با سخنرانی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور جناب آقای دکتر دهقان آغاز شد، جناب آقای دکتر سیدمحمدمهدی غمامی، معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی مبحث (مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی)، جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد، معاون قانون اساسی مبحث (بایسته‌های اجرای قانون اساسی) جناب آقای دکتر محمد یکرنگی، رئیس امور پژوهش‌های حقوقی مبحث (جرایم ناظر به کارکنان دولت) و جناب آقای دکتر محمد حسن‌پور، مدیرکل آموزش مبحث (اصول تنظیم قراردادهای اداری) را ارائه دادند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط