- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

مُعسِر به چه معناست؟مُعسِر به چه معناست؟      

✅ معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه (پرداخت) آن نیست.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط