- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا قانون، تعداد مدیران ساختمان و زمان مدیریت آنها را مشخص کرده است؟آیا قانون، تعداد مدیران ساختمان و زمان مدیریت آنها را مشخص کرده است؟      

✅ در آپارتمان‌ها، تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت ماموریت آنها، مطابق قانون دو سال است، ولی مجمع عمومی عادی می‌تواند این مدت دوساله را تمدید کند.
✅ انتخاب مجدد مدیران، بلامانع است.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط