- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

توقیف یا حبس غیرقانونی توسط مقام دولتیتوقیف یا حبس غیرقانونی توسط مقام دولتی      

✅ هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح بدون حکمی از مقام صلاحیتدار (غیر از مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را اجازه داده) شخصی را توقیف یا حبس و یا به عنف (اجبار) در محلی مخفی کند، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط