- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

آیا می‌دانید غصب عناوین و مشاغل جرم است؟آیا می‌دانید غصب عناوین و مشاغل جرم است؟      

✅ هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید، طبق قانون مجازات اسلامی، محکوم به حبس خواهد شد.
✅ اگر برای ارتکاب این جرم، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.


کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط