- چهارشنبه 15 آذر 1402
December 06, 2023

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

گزارش همایش آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجراییگزارش همایش آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی      

اولین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در تاریخ سه شنبه 24 مرداد 1402 در مجموعه فرهنگی هنری تلاش و با حضور وزیر دادگستری، معاون اول رئیس جمهور ،معاون حقوقی رئیس جمهور و با حضور بیش از 300 نفر از مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی برگزار شد.


دریافت فایل همایش

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط