ماهنامه حقوقی شماره 5

فهرست مطالب

 

سخن نخست

اولویت حقوق شهروندی: نتیجه حاکمیت قانون در امتداد حاکمیت ملت

گفت و گوی حقوقی

کار ویژه وزارت اطلاعات در نگاه حقوقی

پژوهش حقوقی

کنوانسیون چهارم ژنو و سرزمین های اشغالی فلسطین
ستار عزیزی

تأملی بر حقوق سازمان های غیردولتی در نگاهی ایرانی
پروانه تیلا

رویکرد حقوق بین الملل به شبیه سازی انسان
هومن موثق

تأثیر رشد و گسترش محاکم و مراجع قضایی بر انسجام و همگونی سیستم حقوق بین الملل
جاناتان چارنی

نقد حقوقی

لایحه مجازات های اجتماعی در بوته نقد و تحلیل
محمدجعفر ساعد

ناشران حقوقی

مصاحبه با مدیرمسئول نشر میزان

بازخوانی تاریخ حقوق

صندوق عدالت (2)

قوانین و مقررات

مصوبات مجلس شورای اسلامی

مصوبات هیأت وزیران

مصوبات کمیسیونهای دولت و نمایندگان ویژه

مصوبات شورای اقتصاد

آرای قضایی

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور

تازه های نشر حقوقی

کتاب های حقوقی و فقهی/ نشریات حقوقی

سایت حقوقی

آشنایی با سایت اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری