ماهنامه حقوقی شماره 4

فهرست مطالب

سخن نخست

مجالی برای ادامه انتشار
سردبیر

گفت و گوی حقوقی

بازشناسی کارویژه دیوان بین المللی کیفری
 گفتگو با دکتر ابراهیم بیگ زاده

پژوهش حقوقی

ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروههای لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران
سیدحسین سادات میدانی

نگاهی حقوقی به پروتکل الحاقی به پادمان آژانس بین المللی ا نرژی اتمی
صالح رضایی

مفهوم شناسی ابطال مصوبات قوه مجریه- استقلال ادبیات حقوقی عمومی
پروانه تیلا

تأملی بر مفهوم حقوق انعطاف پذیر یا قوام نیافته در حقوق بین الملل
دینا شلتون/ نادر ساعد

نقد حقوقی

نقدی بر لایحه مبارزه با جرم پولشویی
دکتر صادق سلیمی

گزارش حقوقی

گزارشی از رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین
ستار عزیزی

دیدار اعضای شورای علمی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با جناب آقای خاتمی

ناشران حقوقی

نشر کتابهای حقوقی در وضعیت بحرانی
مدیرمسئول انتشارات ققنوس

سایت حقوقی

سایت دانشگاه     Y ale
فاطمه کیهانلو

بازخوانی تاریخ حقوق

صندوق عدالت

قوانین و مقررات

قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی

مصوبات هیات دولت

مصوبات شورای اقتصاد

آرای قضایی

آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تازه های نشر حقوقی

کتاب های حقوقی  و فقهی

نشریات حقوقی